Ring til +45 26530956 eller kontakt via mailLæs mere om mig og hvad du kan opleve her!

Tantra, livsanskuelser, kærlighed og sex

Forebyggelse af stress med tantra

Posted in: Ikke kategoriseret
Forebyggelse af stress med tantra

Behandling og forebyggelse af stress med tantrabehandling.

I følgende vil jeg beskrive, hvordan forskellige værktøjer fra tantrabehandling kan bruges som behandling og forebyggelse af stress.

Dette er uddrag fra mit speciale om behandling og forebyggelse af stress skrevet som del af uddannelsen som tantramassør på C.H.A.I.  Ordlyden kan derfor lyde lidt speciel da det primært er henvendt til andre, der arbejder med stress, men jeg tror du måske kan have glæde af det alligevel:)  God læselyst!

Det er udelukkende baseret på mine erfaringer gjort under uddannelse på CHAI´s tantrabehandler uddannelse, samt diverse tantraklienter.  Af tantraklienter er der primært hentet erfaring både indenfor behandlinger, der direkte vedrørte stress eller forebyggelse af stress, men også mange andre henvendelsesårsager.

Hertil kommer en god dels livserfaring både som menneske privat og professionel, samt en mere eller mindre vellykket opdragelse.

Hvad er stress?

Stress er et begreb der dækker over et bredt spektrum af tilstande og symptomer på forskellige overbelastninger, både af psyke og krop.  Der er oftere tale om symptomer, der indikerer, at der er en form for stress, end der er tale om en decideret diagnose/sygdom.

Symptomer på stress:

 • Manglende koncentrationsevne
 • Søvnløshed
 • Nedsat livs- og sexlyst
 • Manglende energi og overskud
 • Uro
 • Kropslige smertetilstande og manglende evne til at hele
 • Forøget puls og ånderæt
 • Øget brug af stimulanser og andet der kan bruges som flugt (alkohol, smøger, sex, fjernsyn mm)

 forebyggelse af stress

Årsager til stress, fysiske og psykiske:

 • Sorg
 • Traumer (pts)
 • Arbejds/studiepress
 • Manglende ro, omsorg, kærlighed (mangel på mulighed for at genoplade)
 • Problemfyldte relationer/udfordringer i parforhold
 • kroppen er overbebyrdet/ikke restitueret (Overtræning, manuelt arbejde, fysiske traumer)
 • Livsbegivenheder (alt fra skilsmisse til fyring eller fødsel og dødsfald)
 • M.m.


Hvordan når det dertil?

Alt efter hvilke årsager, der er tale om, er der forskellige grunde til, at tilstanden af stress har kunnet få lov at opstå.  Af hovedårsager kan nævnes:

 • Manglende kontakt til og fornemmelse for personlige grænser såvel mentale som kropslige.
 • Manglende accept og respekt for egne grænser.
 • Manglende eller nedsat kropsfornemmelse og forståelse.
 • Pludseligt opståede traumer både fysiske som psykiske.
 • Personlighed
 • Mangelfuld kommunikation

Disse forudsætninger for stresslabilitet, er  igen kommet af andre grunde, hvilket kan variere imellem alt fra overskridelse af grænser i barndom, livsændringer, traumer, opvækst og opdragelse, livsførelse/livstil mm.

 

Forskellig stress, forskellige mennesker, forskellig behandling.

Oprindeligt havde jeg sammensat en tantrabehandlig dedikeret til stress behandling og forebyggelse.  Forløbet var som udgangspunkt bygget op omkring tre primære elementer:

 1. Omsorg og ro (tantrisk healingsmassage)
 2. Træning af kropsbevidsthed (sensuel holistisk massage)
 3. Træning i at mærke grænser og lære at respektere dem ( sensitivitetstræning)

Tantrabehandlingen mod stress var oprindeligt tiltænkt som forløb på 3 behandlinger, og alt efter hvilket niveau af stress klienten havde, og hvilke årsager, der var til stressen, ville der være mere eller mindre fokus på de forskellige elementer, fordelt på hver behandling.

Kom der for eksempel en klient med akut stress, ville jeg først og fremmest give klienten et tiltrængt pusterum, og omsorgsfuld behandling, så vi kunne nå en grad af ro og modtagelighed for at arbejde mere aktivt og dynamisk med problematikkerne omkring stressen.

Var det en klient med mere fysisk stress, ville jeg hurtigere gå ind i en mere dynamisk behandling, hvor klienten i højere grad ville være deltagende.  Her ville jeg ofte hurtigere starte med brug af tantranøgler (fx vejrtrækning, bevægelse, lyd, visualisering).

Kort sagt ville jeg vurdere en klients mentale overskud, og tilpasse behandlingen efter dette, for et mentalt stresset eller sorgramt menneske kan føle større press ved at skulle deltage aktivt i højere grad end en klient med mere fysisk betonet stress.  Dog vil det næsten altid være nødvendigt og gavnligt med minimum instruktion omkring vejrtrækning og kommunikation.

 

Det var en god plan for stressbehandling, hvad skete der så?

Som sagt er mennesker forskellige, og stress er et meget vidt begreb.  Det viste sig meget hurtigt (en kæp i hjulet for mig, der ellers lige havde konstrueret det perfekte behandlingsforløb til stressramte), at jeg skulle tilbage til nogle af det mest basale principper for en god behandling med udgangspunkt i tantramassage.

 • Intuition
 • Være i nuet (slippe planer og dogmer)
 • Huske tantranøgler (mere om disse kommer)
 • Være tilbageholden på de rigtige tidspunkter og  modig når det er nødvendigt!
 • Og selvfølgeligt holde fast i vigtigheden af samtalen til at afdække årsag og behov, samt skabe de bedst mulige forudsætninger for en god behandling.

Disse principper kommer jeg tilbage til!

Når der kommer en ny klient med stress er der typisk to scenarier.

Der er klienten der henvender sig fordi de ved/mistænker de har stress, (og har hørt jeg tilbyder hjælp til netop det) og klienten der kommer med et behov for behandling og som vi så igennem samtalen kan erfare hænger sammen med stress.

Jeg gør som sådan ikke forskel på de to typer klienthenvendelser.

Samtalen er den vigtige start!

Der er selvfølgeligt klienter, hvor det føles ok at gå relativt hurtigt i gang med den kropslige behandling når først selve rammerne for behandling og kommunikation undervejs er fastlagt.

Der er klienter, hvor det går nemt med undersøgelsen af hvorfor de har de udfordringer de har, og hvor samtalen kan være med til at afdække overraskende meget.  Ofte også til overraskelse for klienten selv.

Der ydes tit en form for supervision overfor klienten, hvilket især er brugbart  for dem der har svært ved at løfte blikket over den situation de er i.  Der kan være klienter der ikke er opmærksomme på hvor påvirkede de er af et dødsfald i familien, skilsmisse, mangel på genopladning i fritiden mm.

Samtalen er især vigtig for at etablere det trygge space for behandlingen, som er nødvendigt for at klienten kan slippe noget af den kontrol, der ofte hæmmer fuldt udbytte af behandling.

Jeg var ikke bange til at spørge ind til hvordan klienten føler og tænker undervejs i samtalen, da det dels fortæller mig hvor de er, men også er med til at tydeliggøre overfor dem, hvordan de selv har det med de emner der bliver snakket om.  Det er her der kan være rigtigt gode guldkorn at hente.

Intuition og kropsfornemmelse:

Med tiden er min egen intuition og kropsfornemmelse også blevet et redskab til at vurdere hvornår en samtale skulle rundes af.  Jeg begyndte at lægge mærke til hvordan jeg selv oplevede at energien kunne falde under en samtale (måske følte jeg mig lige frem træt og tung), og så var det som regel fordi samtalen skulle slutte.

Intuitionen fik også mere og mere plads under tantrabehandlingerne på briksen.  Ofte har jeg stået med følelsen af at jeg ikke anede hvor jeg skulle starte eller stået undervejs med en passiv-kontrolleret klient på briksen.  Her var intuition og mod vigtige egenskaber at have med sig.

Med en stressramt klient, er jeg generelt meget mere tilbageholden med ild-elementet i behandlingen, da der ofte er langt større følsomhed overfor pludselige påvirkninger.  Så der skulle altid være en balance imellem at vække til live og skabe kontakt, samtidig med at der skulle tages hensyn til den større følsomhed.  Men da der også kan ske for lidt når der ikke voves lidt, er en lille dosis modighed på de rette tidspunkter en god hjælp, og det er især her den indre guide er god at lytte til.

Giv slip!

Når man som behandler er tunet ind på og tør lytte til sin intuition og kropsfornemmelse, bliver det også nemmere at give slip og være tilstede nu og her i behandlingen, i stedet for at have behovet for at holde fast i den plan man måske har haft.

Jeg havde i starten ofte en meget fast slagplan, men opdagede hurtigt at den kunne være med til at jeg var mindre opmærksom på hvad der var her og nu i behandlingen, da der nødvendigvis også er et mål for øje i fremtiden, når man har en plan.

Men mon ikke der med tiden, vil komme en form for rutinerethed, der vil gøre det muligt både at give slip, samtidig med at der fastholdes en form for behandlingsplan.

Tantranøglerne:

Den sidste ting som jeg måtte erkende jeg havde undervurderet, var undervisning i tantranøglerne.  Jeg vejleder altid lidt i brugen af og betydningen af tantranøglerne.  Især vejrtrækning, bevægelse og lyd har vist sig brugbart.  Jeg har ofte været påpasselig med at putte for mange intruktioner ned over klienter der var følsomme, stressramte med mere, men erfarede også at de klienter der havde lidt svært ved at komme i kontakt med kroppen, mærke energi eller havde svært ved at selvregulere, fik utroligt stor gavn af at der blev taget tid til at arbejde decideret med tantranøglerne. 

Hvad gavner den stressramte klient?

Igennem samtale med klienten, nås der frem til en forståelse for, i hvilken grad (og om) klienten har symptomer på stress.

Der kan desuden også undersøges dybere, hvad der forårsager stressen og hvorfor det får lov at ske.

Det kan måske endda lade sig gøre at finde ud af hvad, der er grunden til at klienten ikke formår at styre uden om de ting der skaber stressfølelsen.

Det kan for eksempel være meget brugbart og vigtigt for behandlingen at vide om der har været følelsesmæssige/fysiske traumer som:

 • sorg (pga dødsfald eller skilsmisse)
 • overgreb eller anden overskridelse af grænser (barndom)
 • traumatiserende oplevelser som voksen (krig, brand, uheld)

Mange klienter kan have det svært med at skulle acceptere, at de har det skidt.  Det er vigtigt at skabe et trygt tillidsfuldt rum, hvor de ikke føler sig dømt, patroniseret eller forkerte.  Vi er der hvor vi er i livet, af den ene eller anden årsag, og det er HELT ok!

Omsorg!

Klienter med følelsesmæssig stress, har i høj grad brug for omsorg nu og her.  Den tantriske healingsmassage er et godt bud på en behandling, der drager omsorg for klienten, samtidig med at der ikke stilles for mange eller for store forventninger.  Desuden er denne form for tantrabehandling nem at beskrive for klienten og derved nem for klienten at forholde sig til.

Det er en super behandling til at etablere et trygt behandler/klient forhold, hvor der siden hen er plads til at arbejde mere dynamisk med klienten.

Tal med klienten om hvordan man selv kan drage mere egenomsorg, og give sig selv positiv opmærksomhed.  Mange glemmer det når de er pressede, og nogle føler ikke de har fortjent det.

Min oplevelse med effekten af omsorg og opmærksomhed i behandling:

Det har gang på gang vist sig at stressramte klienter mest af alt bare havde brug for et oprigtigt kærligt kram.  For en stresset kan det virke næsten umuligt at finde indre ro, søvn nok og formå at tillade sig selv egenomsorg.

Når klienten så endelig har tilladt sig selv at modtage en behandling i et trygt tillidsfuldt rum, kan det være ufatteligt helende at mærke 100% dedikeret omsorg.

Det kan dog også sætte en del processer i gang, da det for nogle kan virke meget intenst, når de mærker og indser, i hvor stor grad de har negligeret egne behov.  Det er her den rummelige behandling virkeligt gør sig gældende. 

Rummelighed!

For mange, der oplever stress på den ene eller anden måde, gælder det tit, at der ikke er plads og rum til de indestængte følelser og tanker, der hober sig op.  Som tantramassør er en af de vigtigste ressourcer muligheden for at skabe et rum for klienten, hvor der er tillid og plads til at klienten tør at åbne op og læsse af, for de følelser og tanker der ofte er hobet op.

En del af stress er nemlig ofte, at alt for meget bliver undertrykt, eller fejet ind under gulvtæppet igen og igen.

Under tantramassagen kan det være alt fra gråd og sorg, fysisk smerte til latter og sexlyst, der bliver udblæst med fuld styrke.

Hold the line:

Min oplevelse som behandler, når jeg står midt i klientens orkan af følelser og tanker, er at det vigtigste jeg kan gøre er at have tiltro til klienten.  Min erfaring er at det er vigtigt at holde tunge lige i munden og bevare spacet for klienten. Den umiddelbare impuls vil ofte være at støtte klienten, eller komme med hjælp af den ene eller anden art, men typisk oplever jeg, at det klienten netop har brug for, er at få LOV til at mærke og være i det der ligger under tilstanden af stress (eller hvad der nu gennemgås).

Jeg har flere gange oplevet at nogle af de (for klienten) mest brugbare elementer i tantrabehandlingen var, når de netop fik lov bare at være dem selv, og være med deres impulser og det de mærker i sig selv.

Impulser!

Et vigtigt redskab i træningen med at komme i kontakt med krop og følelser, er at lære at lytte til/mærke sine impulser, og give plads til dem.

En af hovedårsagerne til at det moderne menneske så ofte oplever tilstande af stress, er at det igennem barndom og opvækst gradvist bliver oplært i at undertrykke sine impulser.

Vågn klokken 0600,  spis klokken 1200, skid klokken 1225 (på 5 minutter), bliv siddende på kontorstolen til klokken 1600 selvom kroppen værker, sid i kø en time på køge bugt motorvejen en time, spis aftensmad kl 1800, tilfredstil din partner…. And it goes on…

Klienter skal genoptrænes i at mærke og følge deres impulser.

 

Ofte gjorde klienterne selv arbejdet!

Det er sket flere gange at jeg har kunnet sætte mig på en stol ved siden af klienter.  Det er en af behandlerens ressourcer at være den rummelige spaceholder der lader klienten være i det der er.  Ofte har jeg oplevet at klienter, når de endelig gav slip og begyndte at være med det, de mærker i deres indre, bare skulle have lov til at leve deres eget liv på briksen.

Jeg kunne til tider nøjes med at guide energiniveauet lidt alt efter om det blev for højt eller for lavt.

At hæve energien (ofte den seksuelle) i klienten, var tit en god hjælp til at skubbe dem ud over selvkontrollens magt. Forøget seksuel energi kan også tit være med til at udvide grænser, hvilket kan være brugbart i behandlingen, da det blandt andet kan give en større tolerance overfor øvelser og brug af tantranøgler, og således også lede hen til undervisning i selvregulering.


Selvreguleringsteknikker!

Et af de rigtigt brugbare værktøjer vi kan give klienter er teknikker til selvregulering.

Især stress der kommer i forbindelse med mentale overbelastninger, og til dels også følelsesmæssige, kan forebygges ved at selvregulere, og derved udvide sin tolerance.

Undervis og lad klienten opleve effekten af, at trække vejret igennem mund, næse, dybt, overfladisk, hurtigt, med lyd osv.  Det er en stor hjælp for de fleste, både i forhold til at give lidt slip  på de kropslige spændinger, men også til at få lidt ro på tankerne samt få genskabt kontakt til kroppen.  Desuden, kan det være med til at udvide de mentale og kropslige grænser på en måde, der kan være med til at forebygge yderligere stressfølelse.

Giv plads til følelserne og lad dem evt komme ud med lyd og bevægelse.  Det kan hjælpe klienten til at give slip på en del.


Empowering og seksuel energi!

Nogle gange skal man bare have et skud god energi for at vende negativ til positiv.  Har man stress, er det ikke altid kun det der SKER, der er problemet, men også det der IKKE sker.  Har vi ikke en base, hvor vi kan lade op enten ved at få ro, glæde, omsorg, kærlighed eller sund sex, kan det være svært at få overskud nok til at finde en vej ud af tilstanden af stress.

Jeg har sammenfattet empowering og brug af seksuel energi, da jeg mener effekten er meget lig og hænger godt sammen.

Ofte virker det som et kæmpe energiboost for klienten, at komme i kontakt med sin egen seksuelle energi igen.  Stress kan have den negative konsekvens, at en del af kontakten til krop og seksualitet forsvinder i baggrunden.  Kan der skabes kontakt til, og opbygges energi i kroppen, blandt andet ved at vække den seksuelle energi igen, kan det gøre en kæmpe forskel for klienten.

Lad klienten genfinde og komme i kontakt med sin indre flamme, og vejled i, hvordan energien kan flyttes rundt i kroppen.

I enkelte behandlinger har jeg undtagelsvis givet klienten former for kropslig kontakt og opmærksomhed, jeg normalt ville føle ligger på grænsen til hvad jeg normalt vil gøre i behandling.  Det kan være kys på fødder, lægge hovedet på maven, kilde med mit skæg eller andre former for meget tæt og hengiven kropskontakt.  Altid med den vigtige kommunikation på plads.

Efter at have opbygget denne gode energi hos klienten, bliver der også skabt mere rum til at undersøge og optræne lydhørhed overfor grænser.

”De største overraskelser har jeg fået, når jeg har oplevet, hvor meget det har gjort for stressede klienter og klienter med nedsat livslyst og nedsat kropsfornemmelse, når de kom i kontakt med deres Yoni eller Lingam.  Det hænger dog rigtigt godt sammen at afbalancering af rodchakra’et har en god effekt på den stressramte, da mange af de bekymringer og problematikker der knytter sig til stress, er knyttet til rodchakra’et, og kønsdelene blandt andet også hænger sammen med rodchakra’et.  Og faktisk vil jeg tro at mange med stresssymptomer kan ” kureres” blot ved at få afbalanceret rodchakra’et, men dette har jeg endnu ikke tilstrækkelig viden om.”


Grænseland.

Arbejdet med grænser er meget vigtigt og brugbart ved de fleste behandlinger i forbindelse med behandling og forebyggelse af stress.  Mange klienter er slet ikke i kontakt med, og opmærksomme på deres grænser, og er derfor heller ikke altid i stand til at beskytte sig selv mod yderligere skadelige påvirkninger og beslutninger.

Der skelnes imellem kropslige og mentale grænser, og det kan være meget brugbart for klienten at blive opmærksom på forskellene.  Nogle er i stand til at mærke den ene slags men ikke den anden, andre omvendt, og nogle kan slet ikke identificere deres grænser.

Derfor er det vigtigt at gøre opmærksom på grænser og kommunikation i forsamtalen, og forberede klienten på at/hvordan der kan arbejdes med dem under tantramassagen.

Mange måder at undersøge og træne grænser på!

I mange behandlinger lagde jeg meget blødt ud ift. udforskning af grænser, og det primære fokus lå på kommunikationen undervejs med flittig brug af farver (hvid, grå, sort) til at kommunikere grænser.

Men efterhånden som der var plads til det, kunne klienten få lov at mærke forskellen på hvidt, gråt og sort, mærke hvor svært det måske kunne være at sige sort og stop, men til gengæld også mærke hvor rart det kunne være at sige sort og opleve det respekteret, og hvilken virkning det havde på dem

Ligeledes kunne de her igennem også lære at udvide og indskrænke deres tolerance.

Arbejdet med grænser kunne være decideret sensitivitetstræning, hvis det blev afdækket at der var et decideret akut behov for at komme i kontakt med, og lære at respektere egne grænser.

 

Opsummering:

Jeg har arbejdet med mange former for klienter, og de er kommet med mange forskellige intentioner.  Der er ikke to ens klienter, og der er heller ikke to ens behandlinger skønt de er foretaget på samme klient.

Jeg vil heller ikke kunne sige med 100% sikkerhed at der er noget som en decideret stressbehandling.  Hver klient, og det de kommer med i bagagen, kan være så komplekst og unikt, så det skal behandles individuelt med fuld opmærskomhed her og nu, HVER GANG der gives en tantrabehandling.

Jeg har oplevet gang på gang, at en klient kommer med ”stress” eller et symptom på stress.  Men inden vi får set os om, så er der i løbet af 30 minutters samtale blevet afdækket så mange mere eller mindre konkrete ting/udfordringer, at det hurtigt virker helt meningsløst bare at snakke om stress.

Der er klienter med sorg pga dødsfald, skilsmisse, barnløshed, der er klienter med traumer fra barndom eller fra voksenliv, mennesker med hårdt arbejdsmiljø, mennesker med ”lav tolerance” og mennesker der har været stærke for andre og glemt sig selv.

Min konklusion er derfor for nuværende, at hver behandling og klient skal gribes an helt unikt, med brug af alle værktøjer og tantranøgler.  Alt efter behov mere fokus på det ene eller det andet.

At skabe en konceptualiseret behandling giver ingen mening på nuværende tidspunkt, men grundlæggende og erfaringsbaseret viden omkring hvilke ting, der hjælper på bestemte problematikker, er selvfølgeligt yderst værdifulde.

Der er dog to hovedtræk i de stressrelaterede tantrabehandlinger jeg ser gå igen ofte, når en klient skal hjælpes med stresshåndtering her og nu.

Det er opmærksomhed på grænser, kropsligt og mentalt, samt behovet for at få det godt/bedre her og nu.

Det vil dog som tidligere nævnt kunne ske, at der først skal gennemgås en periode med en ”forværring” , når klienten kommer i kontakt med noget af det, der måske ligger til grund for stresslabiliteten.

 

Hvad byder femtiden de stressramte?

Kan behandling og forebyggelse af stress, med udgangspunkt i tantra, udbredes til områder, der normalt ikke ville acceptere en, så ofte misforstået, alternativ behandling?

Jeg tror det, men ordvalg og form skulle nok ændres hvis det skulle nå bredt ud.

Jeg ville oprindeligt have tilbudt det til flere af mine typiske massageklienter, men har oplevet stor skepsis, så snart ordet tantra blev blandet ind.  Desuden vil den intime/sensuelle del af behandlingen, også være det, der måske ville få en del til at takke nej.

Jeg har tænkt meget på hvordan man kan hjælpe et større spektrum af befolkningen med deres stressrelaterede problemer, og er nået frem til at det burde være muligt at give tantrabehandlinger, hvor der bliver arbejdet med de samme ting og brug af tantranøgler og samtale med videre.  Jeg ser helt klart muligheden for at sammenstykke en behandling a la den oprindeligt tiltænkte, men tilpasset så den i højere grad virker acceptabel for dem, der har modstand på ordet tantra/tantramassage.

Jeg føler dog ikke det vil være nær så effektivt, og er heller ikke sikker på at jeg selv har lyst til at fjerne mig fra den mere tantriske kropslige tilgang.  I sidste ende viser det sig jo igen og igen, at større kropskontakt og kontakt til underliv og seksualitet, er det der gav klienter deres power tilbage.

Udarbejdet og skrevet af Rasmus Ramskov maj-juni 2014

Copyright 2014 Rasmus Ramskov (God Krop aps)

Jeg håber det gav mening for dig og kunne bruges lidt til inspiration.  Stil gerne spørgsmål eller kom med kommentarer herunder.

Del gerne hvis du tror det kan være brugbart for andre også.

 

Latest posts by Rasmus Ramskov (see all)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *